Kunskapsområden

 • INTARSIA

  Åk 9

  Ornamentala dekorationer utförda i trä

  Intarsia (italienska intarsio), tekniken går ut på att tunna fanérbitar, efter att ha tillpassats med kniv eller lövsåg, limmas ovanpå en bottenyta av massivt trä eller annat skivmaterial så att de tillsammans bildar geometriska mönster eller figurativa bildframställningar.

 • FRAKTAL DESIGN

  Åk 8

  Från det lilla till det stora i tanke och görande…

  Ett kunskapsområde som bygger på alla elevers individuella prestationer för ett gemensamt slutresultat.

 • SKULPTURAL HAND

  Åk 7

  Tanke – hand – uttryck…

  Skulptur i progress, både referensmaterial, skisser och det färdiga arbetet presenteras och uttrycket motiveras av eleven.

 • BALANSFIGUR

  Åk 6

  Balansera mera…

  Utifrån en enklare, egen skiss, ser eleven hur mycket material som behövs för att göra balansfiguren Eleven får även möjlighet att följa en arbetsbeskrivning för tillverkning av en balansfigur.

 • BRÄDKONSTRUKTION

  Åk 5

  Mycket knep och knåp ger till slut ett vackert skåp

  Huvudsyftet med detta kunskapsområde är att eleverna tillverkar ett skåp eller skrin där stor vikt läggs vid att kunna sätta ett tydligt personligt uttryck på skåpet eller skrinet. Huvudsyftet med uppgiften är inte det praktiska görandet av skrinet utan förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet.

 • "KOM-IHÅG-FIGUR"

  Åk 4

  Kom håg att inte glömma…

  Utifrån en enklare, egen skiss och egentillverkade mallar, ser eleven hur mycket material som behövs för att göra ”Kom-ihåg-figuren”. Eleven får även möjlighet att följa en arbetsbeskrivning för tillverkning av en ”Kom-ihåg-figur”.

 • 3D-TAVLA

  Åk 3

  Väggen kan vara bra att ha, om denna skall hänga bra!

  Som en första uppgift i årskurs 3 kan detta kunskapsområde både ge bra förstakunskaper inom ämnet samtidigt som den färdiga 3D- tavlan fyller en funktion för framtida arbeten.

 • MATERIAL

  Olika material har olika egenskaper. De avgör vad materialet passar att användas till. Ett material som ofta används i bilar är kanske inte det bästa när man skall konstruera en båt. Det gäller alltså att välja ett material som lämpar sig för ändamålet.