Category Textil

  • FRAKTAL DESIGN

    Åk 8

    Från det lilla till det stora i tanke och görande…

    Ett kunskapsområde som bygger på alla elevers individuella prestationer för ett gemensamt slutresultat.