En hand som arbetar skapar en hjärna som tänker!

Läsåret 2021-2022 är slut och det är dags för en liten summering. Läsåret inledes energiskt och avlutades som det påbörjades. Det är, för mig, en fröjd att följa våra fantastiska elevers skapandeprocesser. Elevernas kreativitet och skapande förmåga har verkligen satts på prov och de har i vanlig ordning levererat! Deras briljanta val och kloka överväganden har förevigats i dessa bilder, följ länken till bildportfolio->

En hand som arbetar skapar en hjärna som tänker!

Läsåret 2020-2021 närmar sig sitt slut och det är dags för en liten summering. Läsåret inledes med en pandemi som har utmanat oss på flera plan. Att bedriva fjärrundervisning i ett ämna som till sin karaktär är praktisk- teknisk har tvingat oss att vara extra kreativa, elevernas kreativitet och skapande förmåga har verkligen satts på prov och de har levererat! När vi varit i skolan har eleverna färdigställt sina uppgifter, vilket har manifesterats i en mängd briljanta val och kloka överväganden som har förevigats i dessa bilder, följ länken till bildportfolio->

Exekutiva förmågor

Skolresultat beror på mycket mer än teoretisk begåvning, inget nytt i sig, men blanda inte ihop debatten om svag teoretisk begåvning med debatten om kunskapskraven och läroplanens utformning. Det finns många andra orsaker än låg intelligens till att elever inte når målen, skriver fyra psykologer.

I den senaste läroplanen har särskilt krav på barns exekutiva förmågor, det vill säga att planera, organisera, reflektera och att självständigt utföra skolarbete ökat. Frågan som ställs i denna studie är, har alla barn i grundskolan förutsättningar att klara nuvarande läroplanens krav?

Läs originalstudien i dess helhet här, Läkartidningen. 2018;115:EY3L

Högre utbildning och små länder

Huvudsyftet med utbildning idag är att ge eleverna viss specialistkunskap som behövs för ett jobb, och det viktigaste är att förbereda dem för framtida lärande. Att förbereda eleverna för “livslångt lärande” är mer komplicerat. Det innebär i grunden att skapa en balans mellan teori och praktik. I en världen som kännetecknas av en okänd framtid borde följande förutsättningar vara givna: våra elever måste vara mycket anpassningsbara, flexibla, kreativa, lärande hela livet och oerhört nyfikna. För att ge framtida generationer rätt kompetens och kunskap är det viktigast att inte bara veta hur högre utbildningsinstitut skall ta sig an nya utmaningar, men också veta hur utbildningen skall transformeras.

Artikeln i dess helhet finns att läsa här
e-Journal of The World Academy of Art & Science

Bits & Pieces

Vi lever i en komplex värld som svämmar över av information. Vart vi än vänder oss möts våra sinnen av en mängd digital information, och med mobilerna i fickan är allt bara ett knapptryck bort. Annat var det år 1899…

REGLER FÖR EN LÄRARINNA.

1. Gif icke barnen för långa läxor. de måste ha tid att leka, äta och sova.

2. Låt icke det du lär barnen övergå deras förstånd. Mycket av hvad barnen höra i skolan kunna de ej fatta och lära följaktligen mycket lite däraf.

3. Kom ihåg att det är barnen som skola tänka, icke du som skall tänka för dem, att det är dem, som skall tala och icke du som skall tala för dem, att det är de, som skola använda sina krafter, då bli icke dina utslitna i förtid.

4. Försök få en god läroton. en mjuk vänlig röst är musik i en lärosal.

5. Öva dina lärjungar i att tala sitt modersmål väl, men avbryt dem icke med dina rättelser under det att de tala. När de tystnat skall du komma med dina anmärkningar. Sedan må de omsäga meningen som den bör vara.

6. Upprepa högst sällan en fråga. Vänj dina lärjungar att höra efter hvad du säger. uppmärksamhet har en lärarinna rättighet att fordra.

7. Gif dina tröga lärjungar tid att tänka efter. Det bästa beröm en inspektör gav en lärarinna var: Hon gav sina trögtänkta pojkar tid att fundera ut svaret på sina frågor.

Ur Tidningen för lärarinnor nummer 31, 1899