6 tips för bättre inlärning!

I en TED-talk med titeln “6 Secrets to Learning, Backed by Neuroscience,” delar Dr. Lila Landowski, insikter om hur man kan förbättra inlärningsprocessen. Hon diskuterar sex viktiga ingredienser för ett mer effektivt lärande baserat på neurovetenskap.

  1. Uppmärksamhet: Att ägna fokuserad uppmärksamhet åt en uppgift är avgörande för bibehållandet. Att eliminera distraktioner hjälper till att förbättra inlärningen.
  2. Vakenhet: Att vara alert under inlärning förbättrar minnesretention. Aktiviteter som träning, fokuserade andningstekniker och exponering för lätta stressfaktorer kan öka vakenhet.
  3. Sömn: Sömn är avgörande för minneskonsolidering. Korttidsminnen överförs till långtidsminnen under sömnen. Att prioritera sömn både före och efter inlärning är avgörande.
  4. Upprepning: Upprepning stärker neurala banor förknippade med inlärning. Frekvent övning och upprepning med jämna mellanrum, under flera dagar, hjälper till att skapa bestående minnen.
  5. Pauser: Genom att ta pauser mellan inlärningssessionerna kan hjärnan spela om och förstärka information undermedvetet. Korta pauser på 10-20 minuter förbättrar minnet.
  6. Misstag: Att omfamna misstag frigör neuromodulatorer som förbättrar uppmärksamhet och motivation. Att lära sig av misstag och engagera sig i utmanande uppgifter kan förbättra det övergripande lärandet. Dr. Landowski betonar vikten av att förstå neuroplasticitet, hjärnans förmåga att förändras fysiskt som svar på erfarenhet med bestående förändring, effektiv inlärning. Hon skingrar myten om att vissa individer till sin natur är mer begåvade, och betonar att övning, uthållighet och tidigt lärande bidrar till kompetensutveckling. Genom att införliva dessa neurovetenskapligt stödda strategier i inlärningsprocessen kan individer optimera sin förmåga att lära sig snabbare och mer effektivt.

Det är svårt att aktualisera, praktisera inlärningsmetoder och införliva dem i livet utan ett reellt behov att lära oss något. För individer med en inre motivation att lära och ett mindset att våga, är startsträckan kort och effekten hög. Oavsett förutsättningar är medvetenhet om hur inlärning sker ett steg mot förbättrat lärande.

Till Dr. Lila Landowskis TED-talk