GRIT – Nyckel till framgång

– I korta drag
Grit är ett karaktärsdrag som kombinerar uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar.

GRIT-gren

Att svara positivt på, inse att misslyckande är en viktig del för att utveckla grit är en viktig lektion att lära. Att inse att det är okej att allt inte är eller blir perfekt vid varje givet tillfälle. Att hjälpa ditt barn att sätta upp mål lär dem ta steget mot framgång och rustar dem med färdigheter för att uppnå mål och klara uppgifter.

Att utveckla grit kräver ansträngning och uthållighet, men i det långa loppet kommer resultaten att gynna dem i många delar av livet. Om du vill lära dig mer om grit, kolla in Angela Duckworths hemsida och kolla in denna TED Talk presentation av Angela Duckworth

CitatteckenSätt upp dina mål, följ dina mål och prata om vilka dina mål är med din omgivning. Dröm stort och fokusera på de saker du kan kontrollera och viktigast av allt, sluta aldrig att försöka, med andra ord -ge aldrig upp!

En bra grund är en huvudförutsättning för ett stabilt hus. Börja bygga ditt mentala hus och påbörja resan mot din FULLA POTENTIAL!
GRIT

GRIT har visat sig vara en avgörande faktor för att nå framgång både i skolan och i yrkeslivet. Grit kan utvecklas och förstärkas, både av oss själva och genom stöd från vår omgivning, föräldrar, lärare, klasskamrater, kollegor, chefer eller vänner. Läs mer

Ett sätt för barn och vuxna att utveckla grit är att anamma ett förhållningssätt, en inställning som bygger på en positiv tilltro till ansträngning och en attityd till lärande som går ut på att ta risker och utmana sig själv eftersom man vill utvecklas och lära sig nya saker. Carol Dweck, professor vid Stanford University och författare till “Mindset: The New Psychology of Success” beskriver en “growth mindset”, dynamiskt tänkesätt som resan att förbättra och stärka sina förmågor genom hårt arbete, ansträngningar, bra strategier och/eller hjälp och input från andra. Denna tankegång motsätter sig tron att dina talanger, intelligens och förmågor är medfödda eller på annat sätt förutbestämda.

Dweck har kommit med några tips för att uppmuntra dina barn att utveckla ett dynamiskt tänkesätt. Det första steget är att berömma deras ansträngningar, strategier och val snarare än deras förmåga eller intelligens. Barnen kommer att vara mer motiverade att ta sig an utmaningar och hålla fast vid någonting om berömet de mottar riktar sig till arbetsinsatsen snarare än till deras naturliga förmåga eller intelligens. poängtera att med lite “armbågar” så kommer man långt i resan mot förbättring, utveckling.

Allt detta händer i hjärnan, mer om hjärnan