Alla kunskapsområden

Se alla

INTARSIA

Åk 9

Ornamentala dekorationer utförda i trä

Intarsia (italienska intarsio), tekniken går ut på att tunna fanérbitar, efter att ha tillpassats med kniv eller lövsåg, limmas ovanpå en bottenyta av massivt trä eller annat skivmaterial så att de tillsammans bildar geometriska mönster eller figurativa bildframställningar.

SKULPTURAL HAND

Åk 7

Tanke – hand – uttryck…

Skulptur i progress, både referensmaterial, skisser och det färdiga arbetet presenteras och uttrycket motiveras av eleven.

BALANSFIGUR

Åk 6

Balansera mera…

Utifrån en enklare, egen skiss, ser eleven hur mycket material som behövs för att göra balansfiguren Eleven får även möjlighet att följa en arbetsbeskrivning för tillverkning av en balansfigur.

SpeakerVECKANS HIGHTLIGHT

Vad händer när jag börjar säga
– Jag kan inte än istället för – jag kan inte?
Att lämna dörren på glänt handlar om att
ge sig själv en ärlig chans, det handlar om att
ge tid för tankar, idéer och möjligheter att mogna!
Jag kan inte än men om en stund, imorgon eller
nästa vecka försöker jag igen!

Läs mer