Category Metall

 • FRAKTAL DESIGN

  Åk 8

  Från det lilla till det stora i tanke och görande…

  Ett kunskapsområde som bygger på alla elevers individuella prestationer för ett gemensamt slutresultat.

 • SKULPTURAL HAND

  Åk 7

  Tanke – hand – uttryck…

  Skulptur i progress, både referensmaterial, skisser och det färdiga arbetet presenteras och uttrycket motiveras av eleven.

 • BALANSFIGUR

  Åk 6

  Balansera mera…

  Utifrån en enklare, egen skiss, ser eleven hur mycket material som behövs för att göra balansfiguren Eleven får även möjlighet att följa en arbetsbeskrivning för tillverkning av en balansfigur.