Vetenskap och forskning för alla lärare!

Lärare & Forskning i korthet

Vad? En webbplats med vetenskapliga nyheter om undervisning och lärande

För vem? Lärare & Forskning är en webbplats om forskning som ska hjälpa lärare med undervisningsutmaningar.

Varför? Lärarstiftelsen arbetar för att lärarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i sin egen yrkesutveckling, i yrkets professionalisering och möjligheten att delta i det offentliga samtalet om skolan. Genom stipendier, bokprojekt och utställningar lyfts lärarnas egna yrkesutveckling och skolhistorien fram.

Till ny sajt

6 tips för bättre inlärning!

I en TED-talk med titeln “6 Secrets to Learning, Backed by Neuroscience,” delar Dr. Lila Landowski, insikter om hur man kan förbättra inlärningsprocessen. Hon diskuterar sex viktiga ingredienser för ett mer effektivt lärande baserat på neurovetenskap.

  1. Uppmärksamhet: Att ägna fokuserad uppmärksamhet åt en uppgift är avgörande för bibehållandet. Att eliminera distraktioner hjälper till att förbättra inlärningen.
  2. Vakenhet: Att vara alert under inlärning förbättrar minnesretention. Aktiviteter som träning, fokuserade andningstekniker och exponering för lätta stressfaktorer kan öka vakenhet.
  3. Sömn: Sömn är avgörande för minneskonsolidering. Korttidsminnen överförs till långtidsminnen under sömnen. Att prioritera sömn både före och efter inlärning är avgörande.
  4. Upprepning: Upprepning stärker neurala banor förknippade med inlärning. Frekvent övning och upprepning med jämna mellanrum, under flera dagar, hjälper till att skapa bestående minnen.
  5. Pauser: Genom att ta pauser mellan inlärningssessionerna kan hjärnan spela om och förstärka information undermedvetet. Korta pauser på 10-20 minuter förbättrar minnet.
  6. Misstag: Att omfamna misstag frigör neuromodulatorer som förbättrar uppmärksamhet och motivation. Att lära sig av misstag och engagera sig i utmanande uppgifter kan förbättra det övergripande lärandet. Dr. Landowski betonar vikten av att förstå neuroplasticitet, hjärnans förmåga att förändras fysiskt som svar på erfarenhet med bestående förändring, effektiv inlärning. Hon skingrar myten om att vissa individer till sin natur är mer begåvade, och betonar att övning, uthållighet och tidigt lärande bidrar till kompetensutveckling. Genom att införliva dessa neurovetenskapligt stödda strategier i inlärningsprocessen kan individer optimera sin förmåga att lära sig snabbare och mer effektivt.

Det är svårt att aktualisera, praktisera inlärningsmetoder och införliva dem i livet utan ett reellt behov att lära oss något. För individer med en inre motivation att lära och ett mindset att våga, är startsträckan kort och effekten hög. Oavsett förutsättningar är medvetenhet om hur inlärning sker ett steg mot förbättrat lärande.

Till Dr. Lila Landowskis TED-talk

En hand som arbetar skapar en hjärna som tänker!

Läsåret 2021-2022 är slut och det är dags för en liten summering. Läsåret inledes energiskt och avlutades som det påbörjades. Det är, för mig, en fröjd att följa våra fantastiska elevers skapandeprocesser. Elevernas kreativitet och skapande förmåga har verkligen satts på prov och de har i vanlig ordning levererat! Deras briljanta val och kloka överväganden har förevigats i dessa bilder, följ länken till bildportfolio->

En hand som arbetar skapar en hjärna som tänker!

Läsåret 2020-2021 närmar sig sitt slut och det är dags för en liten summering. Läsåret inledes med en pandemi som har utmanat oss på flera plan. Att bedriva fjärrundervisning i ett ämna som till sin karaktär är praktisk- teknisk har tvingat oss att vara extra kreativa, elevernas kreativitet och skapande förmåga har verkligen satts på prov och de har levererat! När vi varit i skolan har eleverna färdigställt sina uppgifter, vilket har manifesterats i en mängd briljanta val och kloka överväganden som har förevigats i dessa bilder, följ länken till bildportfolio->