3D-TAVLA

Kunskapsområde av

Carl HD

Syfte

Att ge eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Analysera och värdera arbetsprocessen och resultatet med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Centralt innehåll som kommer att behandlas:

  • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  • Trä, materialets egenskaper.
  • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel svenska träslag.
  • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  • Terminologi, centrala begrepp, 3D – A4 – längd – bredd – skiss – ritning – delar – helhet – motiv – skapa.
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild.

Arbetssätt

Vi talar om trä i allmänhet, svenska träslag och vad årsringar är. Vi talar om ergonomi och säkerhet vid arbete i slöjdsalen.

Vi talar om vikten av att applicera lim på rätt sätt och vi går igenom hur och varför 3D-tavlan skall målas.

Eleven lär sig använda de verktyg som behövs till uppgiften och säkerheten runt dem. Eleven får bekanta sig med ett par enkla ytbehandlingsmetoder.

Bedömningsaspekter

Se bifogad matris, måste vara inloggad.

Undervisningsstöd – 3D-TAVLA

Som en första uppgift i årskurs 3 kan detta kunskapsområde både ge bra förstakunskaper inom ämnet samtidigt som den färdiga 3D- tavlan fyller en funktion för framtida arbeten.

Först, tala kort om träslag och vilka som finns i Sverige, vad en skiss är och varför de behövs. Vad skillnaden mellan skiss och ritning är. Därefter skissar de sitt motiv i dokumentet överväganden. Tala om fiberriktning (gör brytprov) och vilka träslag som kan användas.

Förbered genom att såga upp tre millimeters kryssfaner (plywood) till A4- format samt se till att lådan med uppsågat material, spillbitar i olika storlekar och former är välfylld. I samband med detta tala om vikten av att hushålla med resurserna (spillbitar, avkap från andra elevers arbeten). Varje elev får varsin A4- kryssfanerskiva och en plastficka att förvara sitt material i. Eleven mäter skivan och skriver därefter in måtten i dokumentet överväganden.

Hur gör man för att slippa få spågor, stickor i fingrar och händer? Tala om sandpapper, varför de har olika grovlekar, hur de görs och i vilken ordning de skall användas.

Hur gör man vid limning av olika delar? Tala om vikten av att applicera lim på rätt sätt. Gå igenom och visa hur man skall och inte skall göra vid limningsmomentet.

Gå igenom hur upphängningen av 3D-tavlan skall göras. Eleven markerar på tavlan inför borrningen med skruvdragare. Glöm inte att ha ett underlägg (spillbit) under så att det inte blir flisor på baksidan av tavlan.

Till sist får eleven genomgång i färgsättning. Gå igenom hur och varför 3D-tavlan skall målas. Som det centrala innehållet säger, kommer kunskapsområdet att värderas muntligt.