Ingen rastplats

Trygga elever har bättre chans att nå kunskapskraven, och det omvända gäller också. Kunskap ger trygghet. Elever som inte i tid får det stöd som behövs i lärandet, riskerar att få allt svårare att tillgodogöra sig undervisningen. Det bryter inte bara ner resultaten, utan också självförtroendet.

Det här inlägget skrevs av Carl HD