The unbearable lightness of learning

Denna diskussion börjar med att närma sig frågan – Vad kan vi lära oss av att ge LSD till elefanter? Och därifrån bli det bara konstigare. Linderoth undersöker frågor som – Är det möjligt att ha en teori om lärande utan begreppet minne? Varför är de första videospel ett av mänsklighetens viktigaste tekniska revolutioner? Varför är Gibson och Gibson en lämpligare grund än Vygotskij för en marxistisk psykologi? Och vilka är de didaktiska konsekvenser allt detta, varför är affordance viktigt?

Se Jonas Linderoths installationstal, rel. nytillträdd professor.

Det här inlägget skrevs av Carl HD