Värderingsfrågor

Var vänlig och registrera dig för kunskapsområde innan du gör denna uppgift.
  1. Berätta och motivera varför du valde just den bild som du valde.1

    Att värdera innebär att kunna föreställa sig och beskriva effekter av olika handlingar eller vad som har hänt under processens förlopp och att kunna analysera hur den egna arbetsinsatsen har påverkat resultatet.

  2. Hur valde du till slut i görandet av intarsiatavlan när det gäller material, metod och verktyg?1
Tillbaka till: Värderingsfrågor