Om hjärnan

Hur underhåller du din egen högfungerande inlärningsmaskin? Hur kan du träna den? Hur vårdar du dig själv när du vet att du själv ansvarar för detta fantastiska organ? Hur påverkas den av din livsstil?

Barn har en enastående förmåga att påverka sina hjärnor och öka sina studieresultat i skolan. Om vi bara ger dem en knuff i rätt riktning. Nu visar allt mer forskning att motivation inte räcker. Det måste också till något som forskarna kallar ”GRIT”

CitatteckenBarn behöver förstå vikten av att träna för att lyckas med svåra uppgifter, att det hör till att man inte alltid lyckas och att det kan skapa frustration.

 

Se även