Tolkning – Fraktal Design

Studera det färdiga resultatet (den enskilda delen av uppgiften) och svara sedan på frågorna. –>

Tillbaka till: