Tolkning – Fraktal Design

Vänlig logga in till kunskapsområde innan du påbörjar lektionen.

Studera det färdiga resultatet (den enskilda delen av uppgiften) och svara sedan på frågorna. –>

Tillbaka till: FRAKTAL DESIGN