Överväganden – Skulptural Hand

Vänlig logga in till kunskapsområde innan du påbörjar lektionen.

Med överväganden menas de val och prioriteringar som du gör när du prövar och omprövar alternativa lösningar för din uppgift, före, under och efter att du är klar med uppgiften. Det kan till exempel handla om att välja material, teknik, verktyg, form, färg och design. Överväganden görs kontinuerligt under hela framställningsprocessen. Om du är medveten […]

Tillbaka till: SKULPTURAL HAND