Överväganden – Skulptural Hand

Med överväganden menas de val och prioriteringar som du gör när du prövar och omprövar alternativa lösningar för din uppgift, före, under och efter att du är klar med uppgiften. […]

Tillbaka till: