Lärandematris – Skulptural Hand

Vänlig logga in till kunskapsområde innan du påbörjar lektionen.

Det är viktigt att du tar del av och läser Matrisen. På så sätt har du bättre koll på vad som krävs för de olika betygsnivåerna. Värdera kvaliteten på din insats genom att svara på frågorna 2 – 7. Skriv på raden, den kvalitetsnivå, E C eller A, du bäst tycker stämmer med din prestation. […]

Tillbaka till: SKULPTURAL HAND