Dum som en gås!? Inte alls…

Varje fågel flyger med egna vingar, men genom att flyga i V-formation ökar flockens effekt med 71% jämfört med om varje fågel flög ensam.

Lärdom: Människor som arbetar i en gemensam riktning och med en känsla av samhörighet kommer fortare och lättare till målet eftersom de får draghjälp av varandra.

Så snart en gås faller ut ur formationen återtar den sin plats så fort som möjligt för att kunna dra nytta av lyftkraften från den framförvarande gåsen.

Lärdom: Om vi hade lika mycket förnuft som en gås skulle vi ansluta oss till dem som strävar i samma riktning som vi själva önskar.

När ledargåsen blir trött flyttar den bakåt i formationen och en annan gås intar tätplatsen.

Lärdom: Det lönar sig att turas om att ta det tunga jobben och att dela upp ledarskapet sinsemellan.

Gässen i formationen skriker bakifrån för att heja på de främsta till att hålla farten.

Lärdom: Vi måste se till att våra skrik från de bakre leden är uppmuntrande och inte tvärtom.

När en gås blir sjuk eller skadad och inte kan följa med, lämnar två andra gäss formationen för att hjälpa och skydda den. De stannar tills gåsen antingen kan flyga igen eller dör.

Lärdom: Om vi har lika mycket förnuft som gässen kommer även vi att bistå och stödja varandra på detta sätt.