Full Width

N I V Å 1
N I V Å 2
N I V Å 3
SLÖJDFÖREMÅLEleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
HANTVERKSTEKNIKER
(använda redskap)
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTTUtifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
INSPIRATIONSMATERIALEleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
KOMBINERADessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
ARBETSPROCESSENUnder arbetsprocessen bidrar eleven till att formulerar och välja handlingsalternativ som leder framåt.Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
GE OMDÖMENEleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. (Arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet).Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativ god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. (Arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet).Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. (Arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet).
TOLKADessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
ORD OCH BEGREPP

För årskursen anpassade.
Du använder enstaka ord och begrepp.Du förstår och använder till viss del ord och begrepp för att beskriva och förklara.Du förstår och använder till viss del ord och begrepp för att beskriva och förklara.Du förstår och använder ord och begrepp på ett naturligt sätt för att beskriva och förklara.
IDEUTVECKLING

Utveckla idéer på årskursanpassad nivå.
Genom lärarstöd får du idéer.Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp.
ÖVERVÄGANDE

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
ÖVERVÄGANDE

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbete utifrån kvalitetsaspekter på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån
kvalitetsaspekter.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån
kvalitetsaspekter.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån kvalitetsaspekter.
ÖVERVÄGANDE

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån miljöaspekter på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån miljöaspekter.Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån miljöaspekter.Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån miljöaspekter.
FRAMSTÄLLNING

Tillverka föremål i olika material på årskursanpassad nivå.
Du påbörjar tillverkningen av ett enkelt slöjdföremål, men behöver stöd för att slutföra arbetet.Utifrån instruktioner, i samarbete med läraren och/eller klasskamrat, kan du på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt tillverka slöjdföremål i olika material.På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ som leder arbetet framåt.På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och tar egna initiativ som leder arbetet framåt.
FRAMSTÄLLNING

Använda redskap och verktyg på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att använda redskap, verktyg och/eller maskiner.Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med noggrannhet.
FRAMSTÄLLNING
(Se Kombinera)

Använda material och hantverkstekniker på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att använda material och hantverks-tekniker.Du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.Du prövar och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.Du prövar och omprövar på ett genomtänkt sätt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funkton.
VÄRDERING

Värdera den egna arbetsprocessen och resultatet på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att beskriva arbetsprocessen och resultatet.Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet.Du ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet.Du ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet.
Resonera kring slöjdföremåls
- estetiska uttryck
- kulturella uttryck


på årskursanpassad nivå.
utan kopplingar till egna erfarenheter.Du för enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.Du för utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.Du för välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
IDÉJag har en idé utifrån lärarens inspiration och kan berätta om den.Jag kan presentera min idé med en enkel skiss.Jag kan presentera min idé med en enkel skiss med förklaringar och mått.Jag kan överväga olika alternativ att genomföra en idé.Jag kan överväga olika alternativ att genomföra en idè och presentera skisser eller ritningar.
PLANERINGJag kan med hjälp välja färg och form.Jag kan välja färg och form men får hjälp att välja material.Jag kan göra egna val av färg, form och funktion och med viss hjälp välja material.Jag kan välja material,
färg och form samt motivera val utifrån funktion, miljö och ekonomi.
Jag visar god kunskap och känsla för formgivning och funktion utifrån olika aspekter.
INSTRUKTIONER OCH RITNINGARJag kan med hjälp följa en muntlig instruktion.Jag kan följa en enkel instruktion eller ritning när någon visar.Jag kan följa en enkel skriftlig arbetsbeskrivning.Jag kan med hjälp följa en mer utförlig skriftlig arbetsbeskrivning.Jag kan självständigt följa en mer utförlig skriftlig arbetsbeskrivning.
ARBETSSÄTTJag har provat olika sätt att arbeta.Jag kan med hjälp välja arbetsmetoder/teknik.Jag kan föreslå någon arbetsmetod/teknik.Jag kan ofta ge förslag på arbetsmetod/teknik.Jag väljer självständigt arbetsmetod/teknik.
VERKTYG OCH REDSKAPJag har provat på olika enkla verktyg och redskap.Jag kan med viss hjälp välja lämpliga verktyg , redskap och hantera dessa.Jag kan ibland självständigt välja lämpliga verktyg ,redskap och kan hantera dessa.Jag kan för det mesta välja lämpliga verktyg,redskap och kan hantera dessa.Jag väljer självständigt lämpliga verktyg, redskap och kan hantera dessa.
ANSVARJag kan med viss hjälp ta eget ansvar på lektionerna och jag slutför alltid mitt slöjdarbete.Jag tar relativt stort eget ansvar för mitt slöjdarbete och arbetar ganska aktivt på lektionerna.Jag slutför alltid mitt slöjdarbete.Jag tar ansvar för mitt eget slöjdarbete och arbetar ganska självständigt och aktivt på lektionerna.Jag slutför alltid mitt slöjdarbete.Jag tar ansvar för mitt eget slöjdarbete och arbetar självständigt, fokuserat och koncentrerat på lektionerna.
Jag slutför alltid mitt slöjdarbete.
Jag stort ansvar för mitt eget slöjdarbete och arbetar mycket självständigt, fokuserat och koncentrerat på lektionerna.
Jag slutför alltid mitt slöjdarbete.
UTVÄRDERING Jag kan med viss hjälp berätta om mitt slöjdarbete.Jag kan beskriva mitt slöjdarbete och hur jag gått tillväga.Jag kan berätta bra och mindre bra saker om min arbetsinsats och enkelt beskriva slöjdprocessen, med hjälp av några slöjdspecifika begrepp.Jag kan förklara och motivera de olika stegen i arbetsprocessen och med relativt god användning beskriva slöjdprocessen med slöjdspecifika ord och begrepp.Jag kan på ett mycket utförligt sätt beskriva arbetsprocessen. Jag kan med god användning beskriva slöjdprocessen med slöjdspecifika ord och begrepp.

This page uses the Full Width page template.

This is a paragraph. Donec gravida posuere arcu. Nulla facilisi. Phasellus imperdiet. Vestibulum at metus. Integer euismod. Nullam placerat rhoncus sapien. Ut euismod. Praesent libero. Morbi pellentesque libero sit and here is a link amet ante. Maecenas tellus. Maecenas erat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

This is an H1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet enim. Suspendisse id velit vitae ligula volutpat condimentum. Aliquam erat volutpat. Sed quis velit. Nulla facilisi. Nulla libero.

This is an H2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet enim. Suspendisse id velit vitae ligula volutpat condimentum. Aliquam erat volutpat. Sed quis velit. Nulla facilisi. Nulla libero.

This is an H3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet enim. Suspendisse id velit vitae ligula volutpat condimentum. Aliquam erat volutpat. Sed quis velit. Nulla facilisi. Nulla libero.

This is an H4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet enim. Suspendisse id velit vitae ligula volutpat condimentum. Aliquam erat volutpat. Sed quis velit. Nulla facilisi. Nulla libero.

This is an H5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet enim. Suspendisse id velit vitae ligula volutpat condimentum. Aliquam erat volutpat. Sed quis velit. Nulla facilisi. Nulla libero.

The following is a blockquote, you can put quotes in it like this one from Christmas Vacation:

Oh no no no, she’s not dead. We’re just divorced. She’s history. And, obviously she doesn’t wear underwear. And, there are plenty of shopping days left until adulteries – adulthood – which is to say Christmas, as in yule, yule log. Not a log, I don’t have a log. I mean you know. If I had a log, not in the sense that you think I said I did. Good golly. Tis the season to be merry.

How about some lists?

  • Donec non tortor in arcu mollis feugiat
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
  • Donec id eros eget quam aliquam gravida
  • Vivamus convallis urna id felis
  • Nulla porta tempus sapien
  1. Donec non tortor in arcu mollis feugiat
  2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
  3. Donec id eros eget quam aliquam gravida
  4. Vivamus convallis urna id felis
  5. Nulla porta tempus sapien

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *