Lärandematris

Vänlig logga in till kunskapsområde innan du påbörjar lektionen.

Det är viktigt att du tar del av och läser Matrisen. På så sätt har du bättre koll på vad som krävs för de olika bedömningsnivåerna. Värdera kvaliteten på din insats genom att svara på frågorna 2 – 5. Skriv på raden, den kvalitetsnivå, Ej godtagbar, Godtagbar, Mer än godtagbar, du bäst tycker stämmer med […]

Tillbaka till: BRÄDKONSTRUKTION