Värderingsfrågor

Var vänlig och registrera dig för kunskapsområde innan du gör denna uppgift.
 1. Vad är du mest nöjd med och varför?1

  Exempel, jag är mest nöjd med… därför att…

 2. Vad tyckte du var svårast och varför tyckte du det?1

  Exempel, jag tyckte det var svårast… därför att…

 3. Varför var det så viktigt att välja en lämplig sammansättningsmetod?1

  Exempel, det var viktigt därför att…

 4. Vilken sammansättningsmetod var lämplig i ditt fall, vilken valde du?1

  Exempel, i mitt fall var det bäst med…

Tillbaka till: Värderingsfrågor