Värderingsfrågor – Skulptural Hand

Var vänlig och registrera dig för kunskapsområde innan du gör denna uppgift.
  1. Berätta och motivera varför du valde just det uttrycket som du valde.1

    Den här frågan är en övning i att formulera egna uppfattningar om slöjdföremålens estetiska och symboliska uttryck. Det är väsentligt att värderingen sker såväl före och under som efter själva framställningen.

  2. Hur valde du till slut i görandet av den skulpturala handen när det gäller material, redskap, verktyg och sammansättningar av olika delar?1
Tillbaka till: Värderingsfrågor – Skulptural Hand