Överväganden – Fraktal Design

Var vänlig och registrera dig för kunskapsområde innan du gör denna uppgift.
  1. Ge förslag på hur du gett din del i arbetet ett personligt uttryck och hur du har resonerat för att få fram 3D-effekten. Berätta och beskriv hur du tänker.1

    Din del av det gemensamma arbetet är detsamma som den A3-yta du jobbar med. Denna fråga handlar om hur saker görs.

  2. Beskriv hur du har resonerat när du gjort dina val av material, redskap, verktyg och sammansättning och montering.1

    Motivera dina val och tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Tillbaka till: Överväganden – Fraktal Design