Instruktioner

Var vänlig och registrera dig för kunskapsområde innan du gör denna uppgift.
  1. Har du läst dokumentet Instruktioner och förhållningspunkter?1

    Det är mycket viktigt att du läser detta dokument, det är främst skapat för att stödja dig i ditt lärande.

  2. Har du följt instruktionerna?1

    Instruktionerna var bland annat att skissa minst fem förslag på fram- eller bakstycke.

  3. Jag skissade1
Tillbaka till: Instruktioner