Alla kunskapsområden

Se alla

INTARSIA

Åk 9

Ornamentala dekorationer utförda i trä

Intarsia (italienska intarsio), tekniken går ut på att tunna fanérbitar, efter att ha tillpassats med kniv eller lövsåg, limmas ovanpå en bottenyta av massivt trä eller annat skivmaterial så att de tillsammans bildar geometriska mönster eller figurativa bildframställningar.

SKULPTURAL HAND

Åk 7

Tanke – hand – uttryck…

Skulptur i progress, både referensmaterial, skisser och det färdiga arbetet presenteras och uttrycket motiveras av eleven.

BALANSFIGUR

Åk 6

Balansera mera…

Utifrån en enklare, egen skiss, ser eleven hur mycket material som behövs för att göra balansfiguren Eleven får även möjlighet att följa en arbetsbeskrivning för tillverkning av en balansfigur.

VECKANS HIGHLIGHT

Hemma lär sig eleverna att hålla tider, respektera sig själva, sin vänner och sin omgivning. Det är också hemma eleverna lär sig de magiska orden, god dag, var så god, snälla, förlåt mig och tack. I skolan lär vi oss matte, svenska, slöjd, historia, engelska och ett flertal ämnen till. Vi förstärker bara den uppfostran som barnen får hemma av sina vårdnadshavare!

Logga in

Tidigare HIGHLIGHTS

Se alla

maj 24

juni 2

juni 3